Spørgsmål & Svar

1. Fuglene gider ikke spise mine fuglebolde i øjeblikket - hvad sker der? + Åbn
   

2. Hvordan opdager fuglene, at jeg er begyndt at fodre dem – jeg startede forleden
     dag og der er stadig ingen fugle?

+ Åbn
   
3. Sover fuglene – og hvordan – og ligger de ned ligesom os mennesker? + Åbn
   
4. Kan vildfugle dø af tørst når vinterens sne og is umuliggør adgang til
    drikkevand?
+ Åbn
   
5. Bør jeg undlade at fodre fuglene og lade naturen sikre, at kun de stærkeste
     overlever?
+ Åbn
   
6. Hvornår er fuglene mest sultne? + Åbn
   
7. Hvad laver fuglene i løbet af en hel dag? + Åbn
   
8. Fuglene flyver ofte tæt – hvordan undgår de at støde sammen? + Åbn
   
9. Hvordan og hvorfor samler fuglene sig i flokke (f.eks. stære):
    -  har de aftalt et mødested, 
    - hvad er sort sol – og hvordan finder trækfuglene vej?
+ Åbn
   
10. Fortæl lidt om Solsorten - Kan det f.eks. passe, at det er det samme
      solsorte par, der har boet i min  have gennem det sidste par år?
+ Åbn
   
11. Hvordan finder fuglene en mage af samme art? + Åbn
   
12. Jeg har set nogen næsten nøgne fugle i min have – hvad er der sket? + Åbn
   

13. Jeg har masser af fugle par i min have, men desværre kun et par af den
       kønne rødhals. Hvorfor er der ikke flere rødhalse?

+ Åbn
   

14. Kan Fugle blive fulde – jeg tænker på udtrykket ”fuld som en allike”?

+ Åbn
   
15. Kan fuglene se farver? + Åbn