Spørgsmål & svarTilbage

Fortæl lidt om Solsorten - Kan det f.eks. passe, at det er det samme solsorte par, der har boet i min have gennem det sidste par år?

Svar: Solsorten (Turdus merula) er Danmarks mest almindelige fugl. Fuglen er 23,5–29 cm, og hannen er totalt sort, den har kun en lille orange ring rundt om sit sorte øje. Hunnen er brunlig. Hunnerne har en sort hals med sølvgrå striber på. Æggene er grågrønne eller gråblå og er tæt strøet med fine, brunlige pletter. Solsorten har to forskellige skrig, det første er til at lokke hunnerne med, (hvis det altså er en han, der skriger), det lyder sådan her: Srii-sriii-sriii. Det andet kaldes et advarselsskrig, og det lyder sådan: Tjink-tjink-tjakk. Solsorten er derudover berømmet for sin sang, hvor den kan efterligne melodistumper, ringetoner fra mobiltelefoner Solsorten holder til i stort set hele Europa samt i den sydlige del af Centralasien, Indien og videre østpå til det sydlige Kina. Derudover er solsorten blevet indført til Australien og New Zealand. Solsorten optræder både som trækfugl og standfugl i Danmark. De mange solsorte, som bliver i Danmark om vinteren (ca. 80 %), lever bl.a. af nedfalden frugt m.m., et forhold, som er med til at forklare dens bosættelse i områder med villahaver med frugttræer og buske. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt at den femtedel af solsortene, som trækker sydpå til de lidt lunere dele af Vesteuropa, fortrinsvis består af hunner og ungfugle, hvorimod de sorte hanner bliver tilbage og forsvarer deres territorier. Tidligere har solsorten hovedsageligt levet i skovområderne, men fra slutningen af 1800-tallet indledte solsorten en indvandring til byområderne, så den i dag fortrinsvis holder til i villakvarterer og andre beboede områder. Solsorten er i dag den mest almindelige fugl i Danmark med mere end 2 millioner yngle par. Solsortens middellevetid er 2,4 år, men nogle eksemplarer er blevet 20 år. Den holder sig for det meste på jorden, hvor den bevæger sig i små hop. Den spiser insekter, snegle og regnorme. Om efteråret spiser den bær og frugt, der ligger på jorden. Dens fjender er blandt andre husskaden og katten.

Solsorten yngler i perioden fra april til august. Reden placeres i buske, hække, træer, hulrum, under tagudhæng eller andre lignende steder, og hannen og hunnen bygger derefter i fællesskab reden af kviste, tørt græs, visne blade og jord. Hunnen lægger normalt mellem 3 og 5 æg (gulgrønne med brune pletter), som fortrinsvis udruges af hunnen. Rugeperioden er 12-15 dage, hvorefter begge forældre deltager i fodring af ungerne, som er flyvefærdige efter omkring 15 dage. Et solsortpar kan nå at få fra 2 til 4 kuld unger på en sommer. Den samlede population varierer fra omkring 1-1½ million om vinteren til ca. 4½ millioner individer om foråret når hunner og ungfugle er vendt tilbage fra deres vintertræk til den sydvestlige del af Europa. Sidst på sommeren efter at sidste kuld under er udruget, men før hunner og unger drager sydpå, er antallet forøget til mere end 10 millioner. Efter vinterens påvirkning, hvor mange overvintrende solsorte sulter og fryser ihjel, samt den påvirkning, der sker under vintertrækket sydpå er forårspopulationen relativt konstant med omkring 4½ million individer. Og ja, det er sandsynligt at det kan være det samme solsorte par der har boet i din have det sidste par år.