Spørgsmål & svarTilbage

Hvordan finder fuglene en mage af samme art?

Svar: Ligesom alle andre dyrearter har fuglene instinkter og arveanlæg for kun at kunne og ville parre sig med sin egen art. Når fugle skal finde en mage og danne par før yngletiden er det primært hannens sang som tiltrækker hunnen. Hannens styrke og størrelse har også en stor betydning, da hunnen instinktivt vælger den bedste mage til at give det bedste afkom.
Dernæst kommer udseendet som oftest er det den flotteste fjerdragt med de kønneste farver som liver foretrukket. Alt i alt er det altså sanserne som også er med til at bestemme hunnens valg af mage: hørelsen, synet (også UV sansen spiller en rolle) og lugtesansen. I fuglenes verden er det hannen som er bejleren og hunnen som bestemmer hvem hun vil have.