Foderpladsen


Foderpladsen og havens indretning har stor betydning for antallet af fugle

Vi anbefaler fodring på foderbræt og i foderautomater for at tiltrække mange forskellige slags fugle i haven hele året rundt.

Der er nemlig stor forskel på, hvordan havens forskellige fugle kan lide at spise.

Herunder kan du se med når vores dyrlæge fortæller om fodring af havens fugle og indretning af foderpladsen -

De adrætte mejser kan godt lide at hænge med hovedet nedad på en fuglebold.

Spurvene går efter et plant underlag at sidde på, mens andre arter, f.eks. bogfinken, næsten kun søger efter føde på jorden.

Fælles for alle havens fugle er, at de foretrækker at spise et sted, hvorfra de har udsyn og hurtigt kan opdage evt. farer, som f.eks. rovfugle, katte og mennesker. Herfra skal de hurtigt kunne komme i skjul, så det er en god idé at placere foderpladsen i nærheden af buske, hække og træer.

Fuglene skal naturligvis også have adgang til vand – både til at drikke af og til at bade i. Vand i haven øger antallet af fugle med helt op til 50 %.

Fugle elsker haver med forskellige slags træer og buske med bær og frugt i forskellige højde, som de kan spise af. De holder også af stedsegrønne træer og buske, hvor de kan søge i skjul og bygge reder. Og så sætter de stor pris på bede med forskellige blomster og bunddække, der tiltrækker insekter, som de spiser. Lad være med at anvende sprøjtemidler, der slår de insekter ihjel, som fuglene spiser. Fuglene hjælper dig med at holde bestanden af skadedyr i planterne i ave.  F.eks. kan et musvitpar spise helt op til 5.000 insekter og smådyr i yngletiden.

Fuglene bryder sig ikke om haver, der er alt for velfriserede. De kan godt lide et hjørne eller to med ukrudt, højt græs og bunker af blade, for her kommer der mange insekter og smådyr, som fuglene vil elske at spise.

Hækken er et ideelt sted at bygge rede, så du bør være varsom med hæksaksen og vente med den store beskæring indtil starten af august, hvor de sidste kuld er flyvefærdige.

Også gamle hule træer er et stort hit hos fuglene. For disse tjener som både spisekammer og bolig. Her er der mange insekter og smådyr, som fuglene elsker, og de har tillige mulighed for at bosætte sig her i sprækker, revner og hulrum. Desværre for fuglene er der ikke mange, gamle, hule træer tilbage, hverken i haverne eller i naturen.

Du kan tilbyde fuglene logi ved at opsætte fuglekasser i haven. I yngleperioden vil de tjene som redekasser og i vinterhalvåret som beskyttet bolig. Det er vigtigt, at fuglekasserne rengøres efter ynglesæsonen, så den holdes fri for bakterier og virus, der kan overføres til andre fugle. Husk at bruge handsker og vask hænderne omhyggeligt bagefter.

Når du køber fuglekasser, skal du være opmærksom på størrelserne – både på kassen og på indflyvningshullet. Kassen må ikke være for lille og husk at indflyvningshullets størrelse bestemmer, hvilke fugle der flytter ind.