Hvorfor skal jeg fodre fuglene?

Fuglenes naturlige levevilkår har ændret sig

Fuglene havde tidligere adgang til et meget stort spisekammer og velegnede ynglesteder i naturen. Sådan er det ikke længere.

Vi mennesker er blevet meget effektive. Tænk blot på den enorme udvikling og effektivisering, der er sket inden for landbrug og skovdrift, i industrien, i infrastrukturen og i måden at bygge og bo på gennem de sidste 100 år.

Denne udvikling og effektivisering har haft store konsekvenser for fuglene i naturen.

De har ikke længere adgang til det samme spisekammer i naturen som tidligere. Landbruget arbejder utrolig effektivt, og der sås og høstes hurtigere end tidligere. Der spildes ikke så meget mere og hesten, der trak vognen er for længst udskiftet med en stor og meget effektiv maskinpark.

Også effektivisering af skovdrift spiller en stor rolle for fuglene i naturen. De har ikke i samme omfang som tidligere adgang til gamle, hule træstammer, hvor de nyder at bo. Vi mennesker fælder de gamle træer og planter nye.

Mange skov- og naturområder er helt forsvundet i vores bestræbelser på at skabe et effektivt samfund.

Også byerne har gennemgået store forandringer. Vi bygger nye veje, industrikvarterer, højhuse og huse med tilhørende parker og haver, der lever op til nutidens krav om effektivitet og minimal vedligeholdelse. Der er ikke mange udhæng og krummelurer på moderne bygninger, hvor fuglene kan gemme sig.

Denne udvikling har medført et fald i egnede levesteder for fuglene i naturen. Det er sværere at finde føde og egnede bo- og ynglesteder.

I disse år oplever vi tillige store klimaforandringer, der naturligvis også påvirker fuglebestanden. De milde vintre betyder, at flere fugle udsætter eller dropper turen til sydligere og varmere himmelstrøg. Når Kong Vinter så pludselig slår til i Europa og også i den øvrige del af verden, som vi har set det i slutningen af december 2009 og i starten af januar 2010, så får fuglene det meget svært. De kan ikke finde føde og har brug for en hjælpende hånd for at overleve.